Data święceń: 1996-05-25
Był wikariuszem w naszej parafii w latach 1999 - 2002. Obecnie jest ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu.

 

 

 

 

Pełnione funkcje:
[ 2005-09-30 - nadal ] ojciec duchowny - Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu
[ 1998-05-22 - nadal ] diecezjalny duszpasterz Odnowy w Duchu Św. - duszpasterstwo specjalistyczne
[ 2002-10-01 - 2005-09-30 ] student w kraju na studiach specjalistycznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski
[ 1999-08-23 - 2002-10-01 ] wikariusz - Prudnik, Miłosierdzia Bożego
[ 1996-08-15 - 1999-08-23 ] wikariusz - Strzelce Opolskie, św. Wawrzyńca

© 2016-2020 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku