alt

Data święceń: 2014-06-07

 

Pełnione funkcje:

[2014-08-27 - 2018] wikariusz, Prudnik, Miłosierdzia Bożego