Data święceń: 2014-05-10

Urodził się 22 maja 1990 roku w Oleśnie. Pochodzi z Wysokiej. Święceń diakońskich udzielił mu dniu 10 maja 2014 roku opolski biskup pomocniczy Rudolf Pierskała. W dniach 18 marca – 3 maja 2015 roku ks. diakon Dawid Kontny odbywał swą praktykę diakońską w Parafii pw. Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach, natomiast w dniu 11 maja 2015 roku obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. dra Wacława Borka. Ks. Dawid Kontny przyjął święcenia prezbiteratu dnia 23 maja 2015 roku z rąk ks. bpa Andrzeja Czai.

 

 

Pełnione funkcje:

 

[ 2015-08-25 - nadal ] wikariusz - Prudnik, Miłosierdzia Bożego

 

© 2016-2020 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku