Data święceń: 2011-06-11
Ks. Piotr Reimann – ur. 23 stycznia 1986 r., syn Teresy i Jerzego. Pochodzi z parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Ukończył LO w Oleśnie Pracę magisterską napisał nt. kaznodziejstwa ks. dziekana A. Kalei.

 

 

 

 

Pełnione funkcje:
[ 2014-08-27 - nadal ] wikariusz - Prószków, św. Jerzego
[ 2011-08-24 - 2014-08-26 ] wikariusz - Prudnik, Miłosierdzia Bożego
© 2016-2020 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku