Ks. Piotr Mazurkiewicz urodził się 26 stycznia 1992 roku w Paczkowie. Pochodzi z parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Święceń diakonatu udzielił mu w dniu 6 maja 2017 roku opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. W dniach 12 lutego – 29 kwietnia 2018 roku ks. Piotr odbywał swą praktykę diakońską w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.  Ks. Piotr Mazurkiewicz przyjął święcenia prezbiteratu w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu dnia 19 maja 2018 roku z rąk ks. bpa Andrzeja Czai. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

© 2016-2020 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku