Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

 Sakrament Małżeństwa

 Sakrament Bierzmowania

 Sakrament Namaszczenia Chorych

 Sakrament Chrztu Świętego

 

© 2016-2020 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku