W naszej diecezji Sakrament Bierzmowania przyjmuje młodzież 8 klas szkoły podstawowej (a także w tym roku 1 klas szkoły ponadpodstawowej - po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej) oraz dorośli po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii i odbyciu kursu przygotowawczego. Młodzież szkolna oprócz katechez szkolnych ma obowiązek uczestniczyć w katechezach przy parafii. Szczegółowe informacje podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

Prośba o udzielenie Sakramentu Bierzmowania:

Ja ......... włączony do wspólnoty Kościoła Świętego przez Sakrament Chrztu Świętego, pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym za życie nadprzyrodzone, które otrzymałem od Boga . W pełni świadomie chcę podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pragnę moją wiarę poznawać, szerzyć i jej bronić. Oświadczam, że dobrze przygotuję się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania poprzez udział w niedzielnej Mszy Świętej, częstą spowiedź oraz przyjmowanie Komunii Św. Będę brał udział w liturgicznym przygotowaniu w każdy wyznaczony dzień. Przez przyjęcie sakramentu Bierzmowania pragnę stać się dojrzałym w wyznawaniu chrześcijańskiej wiary, rozwijać ją i według niej żyć.

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

- Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu.
- Zdać egzamin z przygotowania do sakramentu.
- Przedstawić prośbę o udzielenie sakramentu.
- Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
- Przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
- Uczestniczyć w skupieniu bezpośrednio przed sakramentem.

© 2016-2020 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku