Procedura uzyskiwania sakramentu małżeństwa:

1. Narzeczeni winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na 2 miesiące przed planowanym ślubem.
2. Zgłaszający się powinni posiadać: świadectwo Chrztu świętego (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia), świadectwo ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej.
3. Do ślubu konkordatowego należy pobrać z urzędu stanu cywilnego jednobrzmiące egzemplarze stwierdzające brak zawarcia ślubu cywilnego. Dokumenty te są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.
4. Na podstawie dowodów osobistych zostanie spisany protokół przedślubny w Kancelarii parafialnej oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.