Procedura uzyskiwania sakramentu małżeństwa

1. Narzeczeni winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na 2 miesiące przed planowanym ślubem.

2. Zgłaszający się powinni posiadać: świadectwo Chrztu świętego (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia), świadectwo ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej.

3. Do ślubu konkordatowego należy pobrać z urzędu stanu cywilnego jednobrzmiące egzemplarze stwierdzające brak zawarcia ślubu cywilnego. Dokumenty te są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

4. Na podstawie dowodów osobistych zostanie spisany protokół przedślubny w Kancelarii parafialnej oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.

 

Wymagane dokumenty do spisania protokołu przedślubnego

1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy).

2. Dowód osobisty.

3. Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej.

4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania
(o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu).

5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych
(kurs przedmałżeński).

6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
(gdy były głoszone poza naszą parafią).

7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych
(dostarczamy bezpośrednio przed ślubem).

8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

© 2016-2020 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku