Kapłaństwo

Poznaj naszych kapłanów!

Posługujemy w parafii modlitwą i wsparciem. 

Zostań duchownym

Jak zostać księdzem lub siostrą?

1 Co zrobić jeśli czuję powołanie do kapłaństwa?

Warto porozmawiać o tym ze swoim spowiednikiem lub zaufaną osobą dorosłą - księdzem lub siostrą zakonną. Oni powiedzą Ci, jakie są następne kroki, które trzeba będzie podjąć.

Rozeznawanie powołania to proces, któremu na różnych etapach przygląda się zarówno sam kandydat do stanu duchownego, jak i Kościół.

2 Jak zostać księdzem?

Aby zostać księdzem należy zgromadzić i złożyć w seminarium odpowiednie  dokumenty:

 • własnoręcznie napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie na etap propedeutyczny
 • własnoręcznie napisany życiorys
 • świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • zaświadczenie o niekaralności
 • aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • opinia Księdza Proboszcza
 • opinia nauczyciela religii/katechety
 • świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 • fotografie (w garniturze w jasnej koszuli z krawatem, 1 szt. format legitymacyjny + wersja .jpg).
3 Co to są zakony?

Zakon to wspólnota, której członkowie, po złożeniu ślubów, żyją według ściśle określonych reguł religijnych lub (rzadziej) świeckich.

W Kościele katolickim zakon ma zatwierdzoną przez Kościół regułę. Jego członkowie składają uroczyste śluby. Przeważnie jest to tylko ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, jednak wśród wielu zakonów występują dodatkowe śluby, na przykład ślub stałości miejsca, opierające się zwykle na ich szczególnym charyzmacie.

Wśród zakonów katolickich wyróżnia się:

 • zakony mnisze (np. benedyktyni, cystersi, kameduli, trapiści, kartuzi);
 • żebracze (franciszkanie, dominikanie, karmelici, trynitarze);
 • kleryckie (jezuici, kamilianie, pijarzy);
 • rycerskie (Krzyżacy, templariusze, kawalerowie maltańscy).
3 Jak wstąpić do zakonu?

Aby wstąpić do zakonu najlepiej skontaktować się już bezpośrednio z konkretną, wybraną przez siebie, wspólnotą. W każdej z nich wyznaczona są odpowiednie osoby pomagające kandydatom w rozeznawaniu powołania oraz przygotowaniu do wstąpienia na drogę życie zakonnego.

3 Jak wygląda formacja zakonna?

Podstawowymi etapami formacji zakonnej są: (w niektórych wspólnotach) aspirat, postulat, nowicjat, okres po złożeniu ślubów czasowych oraz po złożeniu ślubów wieczystych aż do śmierci. Wszystkie etapy są jednakowo ważne i odznaczają się zintegrowaną pracą nad wszystkimi przymiotami osobowości.

Formacja ma na celu osiągnięcie dojrzałości ludzkiej, w aspektach indywidualnym, społecznym i duchowym. Droga formacji skandowana jest przez naturalnie pojawiające się kryzysy, których właściwe przechodzenie jest gwarantem właściwego rozwoju osobowościowego.

Formacja w różnych instytutach posiada cechy wspólne jak i różnice, wynikające z charyzmatów konkretnych zgromadzeń i zakonów. Różnice wynikają również z rodzajów instytutów (żeńskie, męskie, kleryckie, laickie). Specyficzna jest także formacja osób zakonnych przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Formacja zakonna opiera się na Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła, dokumentach własnych instytutów, takich jak np. Konstytucje czy Statuty partykularne. Jednym z podstawowych elementów właściwej formacji zakonnej jest bogate życie sakramentalne (codzienna Eucharystia oraz częsta spowiedź święta). Nieodzownym w formacji zakonnej jest również ciągłe pogłębianie znajomości duchowości i charyzmatu własnego instytutu (tzw. powrót do źródeł). Ten ostatni element został szczególnie podkreślony w dokumentach Soboru Watykańskiego II.

Kapłani, którzy pracowali w naszej parafii:

Data święceń: 2019-06-08
 
Pełnione funkcje:
[ 2022-08-24 – nadal ] wikariusz – Głogówek, św. Bartłomieja
[ 2019-08-28 – 2022-08-24 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Urodził się 26 stycznia 1992 roku w Paczkowie. Pochodzi z parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Święceń diakonatu udzielił mu w dniu 6 maja 2017 roku opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. W dniach 12 lutego – 29 kwietnia 2018 roku ks. Piotr odbywał swą praktykę diakońską w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.  Ks. Piotr Mazurkiewicz przyjął święcenia prezbiteratu w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu dnia 19 maja 2018 roku z rąk ks. bpa Andrzeja Czai. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

Urodził się 22 maja 1990 roku w Oleśnie. Pochodzi z Wysokiej. Święceń diakońskich udzielił mu dniu 10 maja 2014 roku opolski biskup pomocniczy Rudolf Pierskała. W dniach 18 marca – 3 maja 2015 roku ks. diakon Dawid Kontny odbywał swą praktykę diakońską w Parafii pw. Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach, natomiast w dniu 11 maja 2015 roku obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. dra Wacława Borka. Ks. Dawid Kontny przyjął święcenia prezbiteratu dnia 23 maja 2015 roku z rąk ks. bpa Andrzeja Czai.

Pełnione funkcje:

[ 2019-08-28 – nadal ] wikariusz – Opole-Kolonia Gosławicka, św. Jacka
[ 2015-08-25 – 2019-08-28 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Urodzony 7 grudnia 1986 r., syn Lidii i Andrzeja, pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe, ukończył Technikum Ekonomiczne w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską napisał nt.: „Odkrycia w Qumran i próby ich interpretacji”.

Data święceń: 2012-05-26

Pełnione funkcje:
[ 2018-08-23 – nadal ] wikariusz – Olesno, Bożego Ciała
[ 2014-08-27 – 2018-08-23 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Urodzony 7 grudnia 1986 r., syn Lidii i Andrzeja, pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe, ukończył Technikum Ekonomiczne w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską napisał nt.: „Odkrycia w Qumran i próby ich interpretacji”.

Data święceń: 2012-05-26

Pełnione funkcje:
[ 2019-08-28 – nadal ] wikariusz – Krzanowice, św. Wacława
[ 2015-08-25 – 2019-08-28 ] wikariusz – Czarnowąsy, Bożego Ciała i św. Norberta
[ 2012-08-23 – 2015-08-25 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Ks. Piotr Reimann – ur. 23 stycznia 1986 r., syn Teresy i Jerzego. Pochodzi z parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Ukończył LO w Oleśnie Pracę magisterską napisał nt. kaznodziejstwa ks. dziekana A. Kalei.

Data święceń: 2011-06-11

Pełnione funkcje:
[ 2020-08-26 – nadal ] wikariusz – Opole, bł. Czesława
[ 2019-08-28 – 2020-08-26 ] wikariusz – Nysa, św. Jakuba Apostoła i św.Agnieszki
[ 2014-08-27 – 2019-08-28 ] wikariusz – Prószków, św. Jerzego
2011-08-24 – 2014-08-26  wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Syn Kornelii i Herberta, urodził się 20 listopada 1981 r. w parafii św. Sebastiana w Pokrzywnicy, ukończył szkołę średnią w Komornie. W czasie studiów angażował się w działalność grupy PRO – LIFE, a praktykę diakońską odbył w parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie. Napisał pracę magisterską „Maryja Matka Boga i Matka człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Studium teologiczno-dogmatyczne w oparciu o „Katechezy maryjne”. Współczesnego kapłana powinna cechować miłość do Boga i drugiego człowieka, rozmodlenie i musi mieć czas dla drugiego człowieka. Dekretem biskupa opolskiego został mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

Data święceń: 2009-05-30

Pełnione funkcje:
[ 2022-08-24 – nadal ] proboszcz – Kolnica, św. Wawrzyńca
[ 2019-08-28 – 2022-08-24 ] wikariusz – Kędzierzyn-Koźle, św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej
[ 2015-08-25 – 2019-08-28 ] wikariusz – Racibórz, Matki Bożej
[ 2012-08-23 – 2015-08-25 ] wikariusz – Opole, Przemienienia Pańskiego
[ 2009-08-24 – 2012-08-23 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Pochodzi z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskim. Praktykę diakońską odbył w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Wpływ na jego powołanie miał ksiądz proboszcz i ksiądz katecheta z LO w Strzelcach Opolskich. Do dotychczasowych doświadczeń duszpasterskich zalicza pomoc w prowadzeniu kolonii Caritas i w obozach ministranckich. Napisał pracę magisterską „Nauka Jezusa o małżeństwie w Mt 5,27–32”. Jego hobby to biblistyka, muzyka, fotografia, gra na saksofonie. Według niego największym problemem jest kryzys rodziny i małżeństwa oraz problemy związane z migracją zarobkową. Współczesny kapłan powinien mieć postawę dialogu i być otwartym na ludzi.  

Data święceń: 2008-05-10

Pełnione funkcje:
[ 2021-02-01 – nadal ] administrator – Dzielów, św. Mikołaja Biskupa
[ 2016-02-14 – nadal ] członek Rady Kapłańskiej z wyboru – Rady diecezjalne
[ 2020-08-26 – 2021-02-01 ] wikariusz – Kędzierzyn-Koźle, św. Mikołaja
[ 2011-08-24 – 2020-08-26 ] wikariusz – Racibórz, św. Mikołaja
[ 2008-08-25 – 2011-08-24 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

 

Urodził się 15 sierpnia 1979 roku w Strzelcach Opolskich. Pochodzi z Piotrówki. Ukończył Technikum Hutniczo – Mechaniczne w Zawadzkiem, po nim wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. 14 maja 2005 roku otrzymał święcenia Kapłańskie z rąk ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola w Katedrze Opolskiej. Interesuje się teologią pastoralną, uwielbia jeździć na rowerze wyczynowo oraz pływać i słuchać muzyki klasycznej i jazzu.

Data święceń: 2005-05-14

Pełnione funkcje:

[ 2018-08-23 – nadal ] proboszcz – Włodzienin, Trójcy Świętej
[ 2018-08-23 – nadal ] proboszcz ex currendo – Wojnowice, św. Józefa Robotnika
[ 2010-08-24 – 2018-08-23 ] wikariusz – Głuchołazy, św. Wawrzyńca
[ 2009-08-24 – 2010-08-24 ] wikariusz – Nysa, św. Apostołów Piotra i Pawła
[ 2005-08-19 – 2009-08-24 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

 

Urodził się 14 lutego 1979 roku w Głubczycach. Pochodzi z Pomorzowic. Ukończył LO w Głubczycach, po nim wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. 29 maja 2004 roku otrzymał święcenia Kapłańskie z rąk ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola w Katedrze opolskiej. Interesuje się życiem i działalnością Karola Wojtyły – Jana Pawła II, a także historią kościoła

Data święceń: 2004-05-29

Pełnione funkcje:

[ 2015-12-21 – nadal ] proboszcz – Korfantów, Trójcy Świętej
[ 2012-08-23 – 2015-12-21 ] wikariusz – Opole-Nowa Wieś Królewska, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
[ 2008-08-25 – 2012-08-23 ] wikariusz – Racibórz – Ostróg, św. Jana Chrzciciela
[ 2004-08-19 – 2008-08-25 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Urodziny 1.09.1973 w Strzelcach Opolskich. Był wikariuszem w naszej parafii w latach 2002 – 2005.
Zainteresowania: teologia duchowości, nauki o rodzinie sport: piłka nożna, siatkówka, żeglarstwo, narty, rower, rolki, tenis stołowy

Data święceń: 2002-05-18

Pełnione funkcje:

[ 2014-01-25 – nadal ] proboszcz – Nowy Browiniec, Wszystkich Świętych
[ 2013-08-28 – 2014-01-25 ] wikariusz – Głuchołazy, św. Wawrzyńca
[ 2010-08-24 – 2013-08-28 ] wikariusz – Tułowice, św. Rocha
[ 2007-08-17 – 2010-08-24 ] wikariusz – Jemielnica, Wniebowzięcia NMP
[ 2005-08-19 – 2007-08-17 ] wikariusz – Ligota Turawska, św. Katarzyny Aleksandryjskiej
[ 2002-08-19 – 2005-08-19 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego

 

Był wikariuszem w naszej parafii w latach 2000 – 2004. Obecnie jest proboszczem w Domaszkowicach.

Data święceń: 2000-06-10

Pełnione funkcje:
2011-08-24 – nadal  proboszcz
– Domaszkowice, św. Jerzego
2008-08-25 – 2011-08-24  wikariusz
– Gogolin, Najświętszego Serca Pana Jezusa
2004-08-19 – 2008-08-25  wikariusz
– Kędzierzyn-Koźle, św. Mikołaja
2000-08-16 – 2004-08-19  wikariusz
– Prudnik, Miłosierdzia Bożego

Był wikariuszem w naszej parafii w latach 1999 – 2002. Obecnie jest proboszczem w Opolu-Winowie.

Data święceń: 1996-05-25

Pełnione funkcje:

[ 2016-02-14 – nadal ] członek Rady Kapłańskiej z wyboru – Rady diecezjalne
[ 2015-11-01 – nadal ] proboszcz – Winów, Ducha Świętego
[ 1998-05-22 – 2018-08-23 ] diecezjalny duszpasterz Odnowy w Duchu Św. – duszpasterstwo specjalistyczne
[ 2012-02-06 – 2017-07-01 ] referent diecezjalny ds. Nowej Ewangelizacji – Instytucje diecezjalne
[ 2010-06-11 – 2015-11-01 ] diecezjalny duszpasterz akademicki – „Resurrexit” – Instytucje diecezjalne
[ 2005-09-30 – 2010-06-11 ] seminaryjny ojciec duchowny – Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
[ 2002-10-01 – 2005-09-30 ] student na studiach specjalistycznych – Katolicki Uniwersytet Lubelski
[ 1999-08-23 – 2002-10-01 ] wikariusz – Prudnik, Miłosierdzia Bożego
[ 1996-08-15 – 1999-08-23 ] wikariusz – Strzelce Opolskie, św. Wawrzyńca

Kapłani, pochodzący z naszej parafii:
– ks. Jarosław Dąbrowski
– ks. Mariusz Łuczyszyn