Przygotowanie do przyjęcia pierwszej Komunii

Pierwsza Komunia Święta zaczyna się wiele miesięcy przed samą uroczystością. Wymaga wielu przygotowań, nie tylko ze strony dziecka, ale także rodzica. Począwszy od września rozpoczyna się w parafiach duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia sakramentu. Przygotowanie przybiera dwie równoległe formy – przygotowania dzieci odbywają się podczas lekcji katechezy w szkole podstawowej, a rodziców – podczas wykładów organizowanych w parafii.

Szczegóły organizacyjne przygotowania podawane są bezpośrednio rodzicom i dzieciom podczas katechezy.

S. Faustyna o Komunii Świętej:

„Cała moc moja w Tobie, Chlebie żywy. Trudno byłoby mi przeżyć dzień, gdybym nie przyjęła Komunii świętej. Jezus jest moją tarczą. Bez Ciebie, Jezu, nie umiem żyć”

Dzienniczek św. S. Faustyny, n. 814

„W Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam miłosierdzie swoje, bym idąc przez życie, cierpienia i znoje, nigdy o Twej dobroci i miłosierdziu nie wątpiła…”

Dzienniczek św. S. Faustyny, n. 1748

Komunia Święta w naszej parafii:

Komunia udzielana jest podczas każdej Eucharystii:

  • w niedziele i święta: 7:00 (dodatkowa Msza recytowana – na czas pandemii), 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 (17:15 nabożeństwo),
  • w dni powszednie: 7:00, 18:00.

Komunia Święta dla chorych:

Chorych odwiedzamy z posługą sakramentalną w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Prosimy w tej sprawie się z nami skontaktować lub zgłaszać potrzebę odwiedzin w Kancelarii parafialnej.