Sakrament namaszczenia chorych

Namaszczenie chorych, zwłaszcza dawniej nazywane ostatnim namaszczeniem – chrześcijański obrzęd uzdrowienia w imię Jezusa Chrystusa z zastosowaniem oleju. Przywołuje moc misterium paschalnego nad ochrzczonymi cierpiącymi z powodu choroby lub podeszłego wieku, którym z tego powodu „zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci” /KKK 1514/

Kiedy przystąpić do Sakramentu?

W ciągu wieków namaszczenie chorych było coraz częściej udzielane wyłącznie umierającym. Z tego powodu otrzymało ono nazwę „ostatniego namaszczenia”. Pomimo tej ewolucji Kościół w liturgii nigdy nie przestawał prosić Pana, by chory odzyskał zdrowie, jeśli to służyłoby jego zbawieniu (KKK 1512).

Sakrament Namaszczenia chorych jest sakramentem, podczas którego modlimy się o uzdrowienie. Zachęcamy, by o potrzebie udzielenia sakramentu powiadomić odpowiednio wcześniej. Nie czekajmy do ostatniej chwili!