Spowiedź święta w Dzienniczku św. S. Faustyny:

„Powiedział mi Jezus – Córko moja, Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia[czyli w sakramencie pokuty]; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni.” (Dz 1448)

 
„Dzięki Ci, Panie, za spowiedź świętą, za to źródło wielkiego miłosierdzia, które jest niewyczerpane, za tę krynicę łask niepojętą, w której dusze grzechem zmazane bieleją.” (Dz 1286)

Sakrament Pokuty i pojednania w naszej parafii:

Do sakramentu Pokuty i pojednania można przystąpić przed każdą Maszą św. Istnieje również możliwość umówienia się na rozmowę lub spowiedź w innym terminie. W tym celu prosimy o kontakt.